Ogólnopolskie Warsztaty Pianistyczne w Krynicy-Zdroju to najstarszy w Polsce kurs przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych, laureatów konkursów pianistycznych. Został zorganizowany po raz pierwszy w 1995 r., z myślą o utalentowanej młodzieży muzycznej, która pomimo młodego wieku ma na swoim koncie sukcesy na konkursach pianistycznych.

Pomysłodawczynią i pierwszym dyrektorem artystycznym była pani prof. Maria Grzebalska. W historii kursów funkcję tą sprawowali również prof. Andrzej Tatarski i prof. Elżbieta Karaś-Krasztel. Od 2014 roku dyrektorem artystycznym Warsztatów jest prof. Joanna Ławrynowicz-Just. Od 2015 r. Warsztaty organizowane są również w zimie, gdzie funkcję dyrektora artystycznego pełni również prof. Wilia Ochocka-Janusz.

Przez kolejnych 20 edycji lekcje fortepianu prowadzili m.in. profesorowie: Teresa Manasterska, Irina Rumiancewa-Dabrowski, Katarzyna Popowa-Zydroń, Elżbieta Tarnawska, Maria Warchoł-Sobiesiak, Andrzej Tatarski, Elżbieta Karaś-Krasztel, Mariola Cieniawa, Maciej Łukaszczyk, Karol Radziwonowicz i wielu innych.

Ideą założycieli było stworzenie takiej oferty dla młodych adeptów pianistyki, by dać im możliwość wszechstronnego rozwoju muzycznego i osobowościowego. Dlatego też program warsztatów oprócz pracy z pedagogiem przy instrumencie od samego początku obejmował wiele innych rodzajów zajęć takich jak lekcje kameralistyki (początkowo duety fortepianowe, obecnie kameralistyka fortepianowa ze skrzypcami), lekcje gry a vista, zajęcia z ekspresji ruchu, improwizacji fortepianowej połączonej z formami muzycznymi, warsztaty z autoprezentacji, a także seminaria o różnorodnej tematyce jak np. literatura fortepianowa, historia pianistyki czy zagadnienia związane z kształtowaniem i rozwojem warsztatu pianistycznego.

 

o nas 1 o nas 2 o nas 3