joanna lawrynowicz

Joanna Ławrynowicz-Just
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, OSM im. Z. Brzewskiego w Warszawie
fortepian i kierownictwo artystyczne.

Joanna Ławrynowicz urodziła się w Warszawie, w rodzinie o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w czwartym roku życia u Hanny Lachertowej. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie...

bilinska s

Beata Bilińska
AM Katowice, PSM w Katowicach
fortepian

Beata Bilińska, koncertująca pianistka, kameralistka, pedagog. Doktor habilitowana sztuk muzycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Należy do czołówki polskich pianistów. Od ponad dwudziestu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną...

borkowska sAnna Borkowska
PSM I i II st. w Suwałkach
fortepian

Anna Borkowska jest absolwentką Liceum Muzycznego im. Tallat-Kialpszy. Ukończyła Akademię Muzyczną w Wilnie w 1990. Uzyskała kwalifikacje: pedagog, akompaniator, artysta zespołu kameralnego. W latach 1990-91 pracowała jako akompaniator w sekcji wokalnej w AM w Wilnie...

cieniawa

Mariola Cieniawa
Akademia Muzyczna w Krakowie
fortepian

Mariola Cieniawa ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego. Doskonaliła umiejętności pod kierunkiem prof.Andrzeja Jasińskiego w ramach Podyplomowego Studium Pianistyki Akademii Muzycznej w Warszawie...

marcinkowska s

Joanna Marcinkowska
Akademia Muzyczna w Poznaniu, OSM w Poznaniu
fortepian

Joanna Marcinkowska, doktor habilitowany sztuki muzycznej i profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu należy do czołowych pianistów polskich. Studia pianistyczne ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. Waldemara Andrzejewskiego...

wilia ochockaWilia Ochocka-Janusz
ZPSM nr 4 w Warszawie, OSM im. Z. Brzewskiego w Warszawie
fortepian

Wilia Ochocka-Janusz urodziła się w rodzinie muzyków. W wieku 6 lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie.  Pierwszych lekcji  udzielała jej mama Cwetana  Warimezowa – Żełobowska, pianistka bułgarskiego pochodzenia. Państwową  Szkolę Muzyczną stopnia podstawowego i licealnego...

ptasinska s

Jolanta Ptasińska
ZPSM nr 1 w Warszawie, PSM im. H.Wieniawskiego w Warszawie
fortepian

Jolanta Ptasińska jest absolwentką Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych (lata 2000 -2001) - Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie: Zarządzanie Placówkami Oświaty i Kultury...

pawel zawadzki small

Paweł Zawadzki
Akademia Muzyczna we Wrocławiu, OSM we Wrocławiu
fortepian

Paweł Zawadzki - wrocławski pianista, laureat licznych konkursów pianistycznych. W latach 1994-1999 studiował we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego pod kierunkiem prof. Grzegorza Kurzyńskiego, którą ukończył z wyróżnieniem...

drogosz sKatarzyna Drogosz
AM Katowice, AM Kraków
fortepian historyczny

urodziła się w Warszawie. Tam studiowała grę na fortepianie w klasie prof. Teresy Manasterskiej i ad. Aleksandry Kowalik. Po uzyskaniu dyplomu magistra (2001), podjęła dalsze studia w dziedzinie instrumentów historycznych...

kutrzeba s

Stefan Kutrzeba
ZPSM Kielce
fortepian

polski pianista i pedagog specjalizujący się w tzw. Metodzie Chopina...

draus

dr Grażyna Paciorek-Draus
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie
improwizacja fortepianowa, czytanie a vista

Teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog. Ukończyła studia magisterskie w specjalności kompozycja oraz Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina...